Fumito Ganryu: Navy Kimono Dungaree Shirt | SSENSE

Responsive image
source